Alternate.nl

Alternate is van oudsher één van de grotere online leveranciers van computers, computercomponenten en multimediaproducten in Europa. In de loop van de jaren is het assortiment steeds verder uitgebreid met aanverwante producten als huishoudelektronica, gereedschappen en speelgoed. Tegenwoordig worden vanuit logistieke centra in Duitsland, Nederland en België alle landen in Europa beleverd, zowel rechtstreeks naar de eindgebruiker of als fulfilmentpartner voor andere verkopers. Alternate is daarmee één van de meest succesvolle e-commerce ondernemingen in haar branche.

Je korting bij Alternate.nl:

Algemeen 0.1% korting Bekijk de aanbieding
Huishouden / Mooi & Gezond / Tuin & klussen 0.5% korting Bekijk de aanbieding
Notebooks 0.3% korting Bekijk de aanbieding